Open Time
 مزایای گردشگری و ارائه خدمات رفاهی گردشگری

مزایای گردشگری و ارائه خدمات رفاهی گردشگری

مزایای گردشگری و ارائه خدمات رفاهی گردشگری یکی از عوامل تسهیل کننده جهانی شدن محسوب می شود. گردشگری به عنوان یکی از جریان های داخل منطق های اقتصاد جهانی می باشد که در راستای جریان سرمایه از مرکز به پیرامون عمل می کند. جهانی شدن اقتصاد بستری را فراهم می آورد که در رابطهای مستقیم با جریان گردشگری قرار می گیرد. گردشگری در الگوهای فضایی سه گانه در فرآیندی از جهانی شدن به سوی شکل دادن به یک «دهکده گردشگری» در حرکت است و به مانند بازار آزاد مشترکی می ماند که تمامی کشورها در خور تلاش خود از آن بهره می برند. اصول مشترک در این دهکده گردشگری سیستم های رزرو و رایانه ای شدن جهانی می باشد. رقابت جهانی و داد و ستد گردشگری اصول اقتصادی و توزیع سودمندی از گردشگری را دیکته می کند. در این راستا گردشگری برای رسیدن به توازن بین دو بعد اتحاد تفاوت ها و تنوع ها تلاش می کند.

تفریحات لواسان
تفریحات لواسان

از این رو گردشگری بر گزیده ای از چهره های مثبت جهانی شدن می باشد؛ که بر ویژگیها و جذابیت های محلی شدن تأكید می کند. گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگترین و سودآورترین صنایع است. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال زایی و درآمد ارزی است، بر حفظ ارزش های متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارد. کشور ایران علی رغم غنا و تنوع فرهنگی، تمدنی، زیست محیطی و آداب و رسوم، جایگاه و سهم متناسب با خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. هدف کلی این تحقیق، شناسایی اهداف گردشگری در صنعت توریسم است. تا بتوان بر اساس آن، راه کارهای مناسب جهت استفاده لازم از آنها را فراهم نمود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که در صورت تقویت این عوامل بتوان در این زمینه به رشد چشمگیری دست پیدا کرد.

افزایش درآمد

وقتی جهانگردان به کشوری وارد میشوند الزاما باید هزینه هایی را در آن کشور بپردازند مثل هزینه غذا و هزینه محل اقامت و هتل و مهمانخانه، هزینه تفریحات، هزینه حمل و نقل، هزینه گشتها، تورها، و همچنین پولی که بابت خرید سوغاتی و کالای بومی کشور میزبان می پردازند و هزینه ورود به موزه یا مکان دیدنی این هزینه ها از طریق ارزی که وارد کشور میزبان می کنند باعث رونق اقتصادی کشور میزبان می شوند به جهان گردان صادرات نامرئی هم می گویند.

ایجاد شغل

با توسعه فعالیتهای جهانگردی زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می شود و این امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید است از هر ده نفر توریست که وارد کشور میزبان میشود یک فرصت ستی می گردد.

اقتصاد گردشگری

گردشگری فعالیتی است که دارای تفاوتهای اساسی با سایر فعالیتهای اقتصادی می باشد. این فعالیت حتی با بخش خدمات نیز دارای مرزهای مشخصی است زیرا گردشگری معمولا بدون بررسی بازار خریداری میشود و شامل محدوده ای از کالاها و خدمات مانند حمل و نقل، تسهیلات و منابع طبیعی است که به توالی مصرف می شوند. منابع طبیعت محور بخش مهمی از کل نهادهای مورد نیاز بخش گردشگری هستند که عموما قابل قیمت گذاری نمی باشند. منافع مرتبط با این نهادها کاملا آزاد و بسیار جذاب است و از طرف دیگر دارای آثار منفی آلودگی است، لذا ترکیب متنوع کالاهای طبیعی و غیر معمول گردشگری متناوبا در کشورهای مختلف جهان عرضه می شوند و نیاز به تحلیلهای خاص اقتصادی دارند.

عرضه و تقاضای محصولات گردشگری

برای بسیاری از محصولات گردشگری، که اقامتهای هتل یکی از موارد آن است، امکان عرضه اضافی در مدت زمان بسیار کوتاه وجود ندارد. تأمین مالی و احداث هر هتل بزرگ، حداقل پنج سال طول می کشد. اگر طی این دوره معین، عرضه پاسخگوی میزان افزایش تقاضا نباشد، آنگاه قیمت متوسط اقامتهای هتل افزایش خواهد یافت. هرچند که عرضه اتاقهای هتل به استثنای روزهای خاص هفته، بیش از تقاضای آن است. این نکته در مورد هتلهای تفریحی، طی فصول تعطیلات نیز صادق است. عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک محصول می باشند. اما در عمل منحنی های تقاضای جدیدی مطرح می شوند، که مبتنی بر پرستیژ اجتماعی و استفاده انحصاری از برخی کالاها هستند. این منحنیها از آنجا که غیر قابل پیش بینی هستند تأثیر شگرفی بر تعیین قیمت خواهند داشت.برای بسیاری از محصولات گردشگری، که اقامتهای هتل یکی از موارد آن است، امکان عرضه اضافی در مدت زمان بسیار کوتاه وجود ندارد. تأمین مالی و احداث هر هتل بزرگ، حداقل پنج سال طول می کشد. اگر طی این دوره معین، عرضه پاسخگوی میزان افزایش تقاضا نباشد، آنگاه قیمت متوسط اقامتهای هتل افزایش خواهد یافت. هرچند که عرضه اتاقهای هتل به استثنای روزهای خاص هفته، بیش از تقاضای آن است. این نکته در مورد هتلهای تفریحی، طی فصول تعطیلات نیز صادق است. عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک محصول می باشند. اما در عمل منحنیهای تقاضای جدیدی مطرح می شوند، که مبتنی بر پرستیژ اجتماعی و استفاده انحصاری از برخی کالاها هستند. این منحنیها از آنجا که غیر قابل پیش بینی هستند تأثیر شگرفی بر تعیین قیمت خواهند داشت.

کشش تقاضای محصولات گردشگری

کشش پذیری گردشگری تا اندازه ای به رفاه مسافرین و دلایل مسافرت افراد بستگی دارد در کل على رغم دشوار بودن تعیین کششهای خاص قیمتی دو نوع کشش محاسبه شده است:

الف :نقد کشش قیمت ترین مدت که در آن مصرف کنندگان از زمان اور درد متری برای تعود ولی در دست به تغییرات قیمتها برخوردارنده) یہ کشش قیمت در کوتاه مد ست که در آن مصرف کنندگان از زمان کوتاهتری برای زیر در بل رویت به عربی برای گربه ها برخودار بودند) مثلا در مورد مسافرتهای به خارج کشور، کشش قیمتی از ۱۴ار کوتاء مش مته ( پرسیار کره ای پایه دور) به در پلید مدت (کشش پذیر) افزایش مییایش براساس بررسی کارشناسان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی از سوی شهروندان ایالات معده و قرار شده از درآمده قابل تصرف و هزینه های کل گردشگری.

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.