Open Time

مناطق دیدنی لواسان

مناطق دیدنی لواسان لواسان منطقه ای گردشگری در شهر تهران هستش که می‌توان به جرئت گفت یکی از بهترین مکان های توریستی تفریحی به حساب می آید که بخاطر دور بودن از شهر تهران به هیچ عنوانی خبری از دود…

معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری

 معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری بنابراین نقاط مورد نظر برای توسعه توریسم همچون مجتمع های گردشگری باید به دقت بر مبنای معیارهای مشخصی از جمله موارد زیر انتخاب شوند 1- محل استقرار: استقرار در محل یا در نزدیکی محل جاذبه…
 ضرورت احداث مناطق گردشگری در لواسان

ضرورت احداث مناطق گردشگری در لواسان

دغدغه های امروزه برای ضرورت احداث مناطق گردشگری در لواسان بر لزوم توجه به اوقات فراغت جوانان: اوقات فراغت، همان واژه تکراری اما پرطرفدار میان جوانان، بار دیگر و طبق معمول، بخصوص در مدت سه ماه تابستان دغدغه همه جوانان…
 مزایای گردشگری و ارائه خدمات رفاهی گردشگری

مزایای گردشگری و ارائه خدمات رفاهی گردشگری

مزایای گردشگری و ارائه خدمات رفاهی گردشگری یکی از عوامل تسهیل کننده جهانی شدن محسوب می شود. گردشگری به عنوان یکی از جریان های داخل منطق های اقتصاد جهانی می باشد که در راستای جریان سرمایه از مرکز به پیرامون…