نمودارهای آماری

نمودار های آماری از وضعیت سرمایه گذاری در مسکن، ساخت و ساز، بورس و … که کمک بسیاری در انتخاب ما برای سرمایه گذاری درست، اصولی و مطمئن می کند.

سکه بام بهشت پارسیان

سرمایه گذاری در ساختمان، طلا، ارز

سرمایه گذاری در مسکن طلا بورس

مقایسه تغییرات قیمت مسکن و نرخ دلار

مقایسه تغییرات قیمت مسکن

 شوک های قیمت مسکن و نرخ ارز 

 شوک های قیمت مسکن و نرخ ارز

مسیر حرکت ۴ بازار در ۲۵ سال گذشته

مسیر حرکت بازارهای مختلف