Open Time

مناطق دیدنی لواسان

مناطق دیدنی لواسان لواسان منطقه ای گردشگری در شهر تهران هستش که می‌توان به جرئت گفت یکی از بهترین مکان های توریستی تفریحی به حساب می آید که بخاطر دور بودن از شهر تهران به هیچ عنوانی خبری از دود…

معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری

 معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری بنابراین نقاط مورد نظر برای توسعه توریسم همچون مجتمع های گردشگری باید به دقت بر مبنای معیارهای مشخصی از جمله موارد زیر انتخاب شوند 1- محل استقرار: استقرار در محل یا در نزدیکی محل جاذبه…