مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی چيست ؟

مدیریت بازاریابی پروزه ساختمانی

اگر بخواهیم مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی را معنی کنیم اول از همه باید بگوییم مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی از معني و مفهوم خاصي در حوزه تجارت و کسب و کار برخوردار است . اما براساس تعاريف آکادميک و دانشگاهي ارائه شده ، تعریف مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی عبارتست از از فرايند برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توزيع محصولات و ارائه خدمات در راستاي انجام مبادلاتي که منجر به کسب رضايت مشتريان به عنوان يک هدف سازماني می شود.

با توجه به این تعریف ملاحظه مي کنيد تعريف آکادميک مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی با تعريف رايج در اذهان عمومي بسيار متفاوت است ، اکثر مردم مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی را تلاش به منظور افزايش ميزان تقاضا براي ملک و ساختمان مي شناسند در حاليکه همانطور که اشاره کرديم مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی شامل طيف وسيع فعاليت هاي تجاري در حيطه کسب و کار ساختمانی است که شامل برنامه ريزي ، بررسي بازار هدف ، نياز سنجي مشتريان ، طراحي و ايجاد شبکه توزيع ، و در نهايت فروش ساختمان است. به زبان بهتر مفهوم مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی تبادل با بازار و مشتري و مديريت اين فرايند است.

بازاریابی ساختمانی

مدیریت بازاریابی و مدیریت فروش چيست ؟

بازاريابي و فروش نه تنها شامل همه مراحل بازاريابي است بلکه علاوه بر آن شامل مراحل نهايي تحويل ساختمان و اخذ وجه مربوطه را نيز در برميگيرد . استفاده از تکنيک هاي مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی و مديريت فروش پروژه های ساختمانی به صورت توامان منجر به افزايش چشمگير راندمان فروش خواهد گشت. از همین روی مباحث بازاريابی و فروش از مهمترين مباحث مورد نياز در حوزه کسب و کار و تجارت هستند و گذراندن دوره های آموزشی مديريت بازاريابی و فروش از ملزومات ورود به بازار تجارت و کسب و کار به حساب می آید .

تاريخچه مديريت بازاريابی و فروش قدمت تلاش‌ انسان ها به منظور فروش کالا و ارائه خدمات ، احتمالا با قدمت تمدن بشر برابري مي کند. به اعتقاد برخي از محققان ، اين رويه با تلاش براي ارائه‌ي کالا و خدمات به شيوه‌ های ويژه به منظور تجارت، آغاز گردیده است. تاريخچه مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی با تلاش جهت گسترش ارتباطات متقاعد کننده به منظور فروش ساختمان ها و خدمات شروع شده است. شايد در آن زمان، اين نوع فعاليت ها به عنوان يک کسب و کار و تحت عنوان بازاريابي شناخته‌ شده نبوده اند ، اما به طور حتم نقطه شروع اين علم بوده اند. بازاريابی و فروش در کسب و کارهای نوپا و کوچک احتمالاً تفاوت زيادي با بخش بازاريابي و فروش  ندارد، زیرا نيروي کافي جهت ايجاد تمرکز به صورت مجزا بر روي اين دو بخش وجود ندارد .

باید در نظر داشته باشيم که مديريت بازاريابی پروژه های ساختمانی و فروش پروژه های ساختمانی دو مقوله مرتبط اما کاملا متفاوت و مجزا هستند و در نهایت، نياز به آموزش ها و تخصص‌هاي متفاوتي نیز دارند. اما اگر تمرکز بخش بازاريابي تنها بر افزايش ميزان فروش فعلي باشد ، کارکرد اين بخش فقط به پشتيباني واحد فروش محدود خواهد شد. نتايج بررسي ها و تحقيقات نشان اين حقيقت بوده است که سازمان هايي که براي فعاليت هاي بازرايابي و فروش خود بخش هاي مجزا در نظر گرفته اند نسبت به ساير رقبا رشد بيشتري داشته اند ، بنابراين پیشنهاد مي شود به جاي تلفیق فعاليت هاي بازاريابي و فروش، دو بخش مجزا براي اين فعاليت ها در نظر گرفته و با استفاده از تعاملات اين دو بخش موفقيت شغلي سازمان را تضمين کرده است .

فروش پروژه های ساختمانی:

تبادل ساختمان های موجود با وجه نقد کار بخش فروش تبديل محصولات موجود به پول نقد است و اين به معناي تبديل سرنخ‌ هاي فروش به مشتريان بالفعل مي باشد. مديريت فروش ساختمانی با ايجاد تعامل به صورت مستقيم با مشتريان بالقوه و متقاعدسازي آنها به خريد ساختمان و خدمات مورد نظر منجر به فروش مي شود .

بازاريابي پروژه های ساختمانی:

بازاريابي پروژه های ساختمانی شامل همسو شدن سازمان با نيازهاي مشتريان مي باشد به طور معمول هدف از بازاريابی پروژه های ساختمانی ارائه اطلاعات به منظور ايجاد علاقه در افراد ، ايجاد سرنخ هاي فروش و معرفي اين سرنخ ها به واحد فروش است. عليرغم تمام توضيحات ارائه شده با توجه به نزدیکی بيش از حد اين دو مبحث در بسياري از سازمان ها ، فعاليت هاي مربوط به بازاريابی پروژه های ساختمانی و فروش پروژه های ساختمانی در يک واحد انجام مي شوند .

مدیریت بازاریابی ساختمانی

 هلدینگ صنعت ساختمان بام بهشت پارسیان با بهره گیری از علم روز دنیا و نیروهای متخصص با استفاده از متد بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی علاوه بر ساخت خانه های چوبی و شهرک های خانه های چوبی تمامی مراحل بازاریابی، فروش و عقد قرارا داد پروژه ها را به طور رسمی در سراسر کشور و بخصوص تهران انجام می دهد.