سرمایه گذاری در لواسان

هلدینگ سرمایه گذاری و اقتصادی بام بهشت پارسیان

هلدینگ سرمایه گذاری واقتصادی شرکت بام بهشت پارسیان  با هدف رونق تولید و توسعه ،شکوفایی کسب و کاردر کشور با محوریت اقتصاد دانش بنیان و نخبگان کار آفرینی

هلدینگ سرمایه گذاری بام بهشت پارسیان

جلوگیری از بحران ها و چالش های اقتصادی

طراحی ، پیاده سازی وراه اندازی سازوکارهای  مناسب  جهت جلوگیری از بحران ها و چالش های مالی و اقتصادی در بازارهای  سرمایه و سرمایه‌ گذاری در بنگاه های اقتصادی خرد و کلان

بحران ها و چالش های اقتصادی

ترغیب مردم به سرمایه گذاری

ترغیب مردم به پس انداز، سرمایه گذاری، استفاده بهینه از پول و خلق ثروت و ارزش افزوده و پوشش ریسک، معرفی سازوکارهای مناسب سرمایه‌ گذاری در چه کالا و محصولی و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی است که توصیه ما در بازار تولید مسکن و شهرسازی با توجه به نیاز های اولیه جامعه ایران می باشد

ترغیب مردم به سرمایه گذاری

 ،براین اساس با توجه به سرریز جمعیت بخش ثروتمند کشور الخصوص شمال شهر تهران به منطقه خوش آب و هوای شمیرانات (لواسان کوچک یا بام لواسان) با توجه به کارشناسی های تخصصی انجام شده لوکیشن راحت آباد بهترین پایلوت از نگاه کارشناسی می باشد که بهترین بازدهی در کوتاهترین زمان ممکن را به صورت سرمایه‌ گذاری زودبازده خواهد داشت. پروژه های دهکده سلامت و آرامش  در منطقه ویژه گردشگری استان تهران واقع در بام لواسان کوچک راحت آباد و امامه

پروژه دهکده سلامت و آرامش

برگزاری دوره های تخصصی در حوزه  بازار های مالی و سرمایه‌ گذاری

برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در حوزه های بازار های مالی و پولی و سرمایه‌ گذاری زیر نظر اساتید دانشگاه و نخبگان با گواهینامه های آموزشی

دوره های تخصصی سرمایه‌گذاری