شرکت سرمایه گذاری بام بهشت پارسیان

مرکز تخصصی تامین مالی و سرمایه گذاری عمران و ساختمان

موفقیت پروژه های ساختمانی به عوامل متعددی در سطح اقتصاد خرد، کلان و شهری وابسته است. تغییر در شاخص های کلان اقتصادی (تورم، حجم نقدینگی، رکود تورمی و …)، شاخص های تاثیر گذار خرد (تغيير عادات سرمایه گذاری و خرید، قدرت خرید مردم و …) مجموعه تصميم گیری های دولت در سیاست های داخلی و خارجی (تدوین بودجه، قوانین مالیاتی، سیاست های پولی و مالی ) بر ساختار و روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و ساختمانی تاثیر به سزایی داشته که بازنگری و تحول در این روش هایی را اجتناب ناپذیر و ضروری نموده است در این راستا مرکز تخصصی تامین مالی و سرمایه گذاری بام بهشت پارسیان با استفاده از روش های نوین، تجربه و دانش مدیران و کارشناسان مجرب خود، خدمات مشاوره، تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و ساختمانی را ارائه می نماید.

بورس تخصصی تامین مصالح ایران

تامین مالی از طریق کشف کمترین قیمت خرید مصالح ساختمانی مورد درخواست پروژه به وسیله ارزیایی و معرفی تامین کنندگان برتر در یک فرایند خرید و فروش شفاف و آنلاین

دپارتمان تخصصی تهاتر

تامین مالی از طریق تهاتر واحدهای پروژه های در حال ساخت، دارایی های مالی پروژه با مصاح ساختمانی و با سایر دارایی های خریدار در سطح داخلی و بین المللی

دپارتمان تخصصی روش های نوین تامین مالی

تامین مالی بر اساس ظرفیت های موجود در بورس، تامین مالی بین المللی، مشاوره اخذ تسهیلات پانکی

دپارتمان فروش و تامین مالی پروژه های بین المللی

تامین مالی پروژه های عمرانی و ساختمانی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بازار ایران

در پروژه های بزرگ ساختمانی، تامین مصالح با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان مطلوب و بر اساس برنامه زمانی ساخت، بسیار حائز اهمیت و استراتژیک است و کنترل بهای تمام شده پروژه ها منوط به خرید مصالح با کمترین قیمت و با کیفیت مطلوب خواهد بود از سویی تغییر مداوم قیمت ها، تنوع و گستردگی مصالح ساختمانی، عدم ارزیابی دقیق تامین کنندگان مصالح و نیز پیچیدگی فرآیند خرید تشریفات گاها دست و پاگیر آن، پروژه ها را دچار مشکلات فراوان می کند بورس تامین مصالح ایران با اتکاء به تجربه و دانش مدیران و نیز بهره مندی از کارشناسان متخصص خود و ہر اساس روش های علمی به ارزیابی دقیق شرکت های تامین کننده مصالح ساختمانی پرداخته و ضمن عقد قرارداد با آن ها، زمینه خرید شفاف با کمترین بهای مسکن و تضمین ارئه کالا و خدمات به بهای توافقی را برای پروژه های ساختمانی را فراهم می نماید.

هزینه های بازاریابی و فروش محصولات (هزینه نیروی انسانی متخصص، معرفی شرکت و جذب پروژه، معرفی محصولات جدید و …) امکان فروش گسترده محصولات را برای تامین کنندگان مشکل می کند.
بورس تامین مصالح ایران ضمن شفاف سازی صدها درخواست خرید و اخذ تعهد پرداخت از طریق پروژه طبق شرایط درخواست اعلامی، زمینه را برای فروش مطمئن محصولات به پروژه ها مهیا می نماید.
بورس تامین مصالح ایران در قالب دپارتمان های تخصصی مدیریت ارتباط با پروژه ها(شناسایی، مذاکره، جذب و انعقاد قرارداد تامین مصالح) مدیریت درخواست های خرید (ارائه مشاوره تخصصی و شفاف سازی درخواست های خرید) و مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (شناسایی، ارزیابی و شناسایی مستمر و انجام فرآیند بورس) و مدیریت تهاتر و نیز مدیریت صادرات فعالیت می نماید.
.

تامین کنندگان برای فروش و گسترش فعالیت، نیازمند معرفی و فروش محصولات خود به پروژه ها و مصرف کنندگان می باشند. فرآیند فروش با درخواست خریدار آغاز می گردد دپارتمان مدیریت ارتباط با پروژه ها در یک فرآیند برنامه ریزی شده نسبت به شناسایی و مذاکره و انعقاد قرارداد پروژه های عمرانی و ساختمانی اقدام و در خواست های خرید را اخذ و به تأمین کنندگان ارزیابی شده ارجاع می نماید و آغاز فرآیند فروش تامین کننده را تضمین می کند.

یکی از مشکلات تامین کنندگان عدم وضوح کامل درخواست خرید پروژه ها است . دپارتمان مدیریت درخواست های بورس تامین مصالح ایران با ارائه مشاوره تخصصی و شفاف نمودن درخواست های خرید، زمینه را برای پاسخگویی سریع، کیفی و قابل مقایسه تامین کنندگان فراهم می نماید.

بام بهشت پارسیان، فرصت ساز و قابل اتکا

معرفی و توسعه محصولات با ما، کاهش هزینه ها برای شما

دقت در فرآیند مالی با ما، قروش مطمئن برای شما

فعالیت های تبلیغی و ترویجی با ما، تحکیم جایگاه برند برای شما

تامین مصالح با کمترین قیمت برای شما، فرآیند خرید آنلاین و شفاف باما

اطمینان و آرامش در تامین مصالح برای شما، وضوح و اثربخشی فرایند با

خرید با کیفیت برای شما، دقت در کارشناسی و ارزیابی با ما