طراحی پلان

قابلیت طراحی پلان  با توجه به نیازهای کاربر

سیستم های هوشمند

قابلیت ارائه سیستم های هوشمند با کلیه تجهیزات الکترونیکی

سیستم های تاسیساتی

قابلیــت طراحــی و اجــرای سیستــم هــای تاسیســاتی بــا توجــه به نیــاز کاربــر

عایق حرارتی

اســتفاده از عایق هــای حرارتــی بـرای جلوگیــری از اتــلاف انــرژی و مقــاومت در بــرابــر حــریق

گروه هلدینگ سرمایه گذاری و اقتصادی بام بهشت پارسیان

با هدف رونق تولید و توسعه، شکوفایی کسب و کار در کشور با محوریت اقتصاد دانش بنیان و نخبگان کار آفرینی

تعدادی از نقاط قوت پروژه اقامتی، تفریحی و گردشگری دهکده سلامت و آرامش

بهبود بافت فرسوده بام لواسان
سرمایه گذاری
ویلای چوبی در بام لواسان
چوب

در صورت نیاز به مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید

11 + 4 =